Phân tích thị trường (160)

NĐT ngắn hạn có thể xem xét bán chốt lời đặc biệt ở những CP mang...
Khả năng điều chỉnh sẽ diễn ra khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 560...
Cơ hội kiếm lợi nhuận dễ dàng đã qua, hiện lợi thế chỉ dành cho...
Đây là thời điểm chưa thực sự thích hợp để giải ngân mạnh, tuy...
Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong những...
Về các giao dịch của khối ngoại, mức độ giao dịch khớp lệnh trên...
Vùng kháng cự mạnh của hai chỉ số là mức 550 – 555 của chỉ số...
FPTS vẫn bảo lưu quan điểm thận trọng đối với các danh mục lướt...
NĐT lướt sóng nên hạn chế mở các trạng thái mua mới trước khi thị...
Nên chia tiền để mua từng phần và giữ tỷ trọng thấp hơn 50%, đồng...
Thị trường vẫn đang trong quá trình dò đáy, quá trình biến động giá...
MBKE khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài thị trường và...