Giới thiệu chung

ValueInvesting Company được gọi tắt là VIC là một triết lý đầu tư được xây dựng nhiều năm dựa trên việc nghiên cứu và trải nghiệm tế tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Qua quá trình thử nghiệm đã mang đến nhiều hiệu quả trong quá trình đầu tư.

Mục tiêu lớn nhất của phương pháp VIC là "Mua một công ty tuyệt vời với một mức giá hấp dẫn". Nếu làm được điều này xuyên suốt trong quá trình đầu tư chứng khoán tôi tin chúng ta sẽ thành công

Mục đích của việc xây dựng nên VIC là chia sẻ với mọi nhà đầu tư, cũng như giúp khách hàng và đối tác hiểu rõ hơn phương pháp đầu tư của tôi. Tôi hy vọng khách hàng và đối tác hãy hợp tác một cách chân thành, để chúng ta có thể cùng nhau phát  triển bền vững, cùng nhau phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để mua một công ty tuyệt vời với một mức giá hấp dẫn cần phải đánh giá nhiều khía cạnh của một doanh nghiệp. Điều này tuy không đơn giản nhưng thực sự cũng không quá khó khăn đến nổi chúng ta không nhận diện được.

Có 5 yếu tố cấu thành nên VIC

 - Mua một công ty yêu thích: Đơn giản là mua doanh nghiệp chúng ta hiểu rõ, yêu thích, tự hào khi sở hữu chúng.

 - Xác định lợi thế cạnh tranh mà công ty: Chỉ thực sự quan tâm đến những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh vững mạnh, đó có thể là những công ty đầu ngành, thương hiệu mạnh, lãnh đạo giỏi ...

 - Đánh giá nhà quản lý: Gửi gắm niềm tin vào những lãnh đạo xuất sắc. Đây là những lãnh đạo làm việc vì lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của xã hội chứ không vì mục đích cá nhân.

 - Định giá: "Giá của một công ty không phải lúc nào cũng bằng với giá trị của nó". Vì vậy cần biết rõ giá trị của doanh nghiệp muốn mua và xác định Biên độ an toàn hợp lý

 - Tìm thời điểm mua và bán: Doanh nghiệp tốt cần mua ở mức giá hợp lý. Phân tích kỹ thuật sẽ phát huy tác dụng

Đây là năm yếu tố cấu thành nên triết lý đầu tư VIC. Theo quan điểm tôi, mỗi yếu tố không những phản ánh phong cách đầu tư mà còn phản ánh tính cách, lối sống và tính nhân văn của phương pháp VIC.

HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Nếu quí vị muốn hợp tác với tôi trong việc đầu tư chứng khoán, tôi rất sẵn lòng. Tuy nhiên ngoài triết lý trên tôi có một số nguyên tắc quí vị cần hiểu rõ

- Thời gian đầu tư: 1-3 năm. Ngắn hạn thường mang nhiều rắc rối, tầm nhìn dài hạn chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận.

Thông thường để làm được việc tốt chúng ta phải học đại học từ 3-5 năm, rồi học thạc sĩ, tiến sĩ phải tốn rất nhiều thời gian. Xây dựng doanh nghiệp cũng vậy, để công ty đi vào hoạt động ổn định cũng cần có tầm nhìn 1 năm hoặc xa hơn là 5 năm, 10 năm... Điều này chứng tỏ trong thời gian ngắn rất khó chứng minh điều gì là đúng đắn. Chính vì vậy, trong đầu tư chứng khoán rất không hợp lý khi ai đó đòi hỏi thành công một cách nhanh chóng. Theo quan điểm tôi, một danh mục đầu tư cho mức sinh lời ổn định cần có thời gian đầu tư tối thiểu 1 năm, tốt nhất là 3 năm. "Giá cả sẽ tiến đến giá trị trong dài hạn"

- Ưu tiên đầu tư bằng tiền mặt: Trong khoảng thời gian 1-3 năm đầu tư, tôi ưu tiên sử dụng tất cả bằng tiền mặt, nếu có sử dụng tiền vay thì sẽ báo cáo chi tiết đến quí vị trước khi thực hiện, tuy nhiên rất hạn chế vốn vay.

- Kỳ báo cáo: Tuần cuối cùng kết thúc năm, đây là lúc quí vị có thể quyết định rút vốn hoặc thêm vốn.

Ngọc Tuấn

ValueInvesting - VIC