Giới thiệu về bản thân

Thông tin chi tiết

Tên                     : Trương Ngọc Tuấn

Sinh năm             : 05/09/1983

Nguyên quán       : Quảng Trị

Nơi sinh                : Đồng Nai

Trình độ               : Đại học kinh tế

Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng môi giới và tư vấn đầu tư (Team 39)

Quá trình làm việc

Từ 2002-2006       : Công ty cổ phần công nghệ FPT

Từ 2006-2008       : Ngân hàng thương mại cổ phần ACB

Từ 2008-2014       : Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS)  

Từ 2015- đến nay  : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam

Liên hệ

Email  : Ngoctuan32@yahoo.com

Skype : Ngoctuan32

Phone : 0988 174 577