Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn bản thân

Trở thành chuyên gia đầu ngành chứng khoán, được đối tác và khách hàng tin cậy

Sứ mệnh bản thân

Phát triển bền vững cùng mọi nhà đầu tư, và góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Trung thực: Luôn trung thực, minh bạch, xây dựng niềm tin với đối tác và khách hàng

Đam mê nghề nghiệp: Luôn phục vụ khách hàng và cộng tác với đồng nghiệp bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết trong nghề cao nhất

Tính chuyên nghiệp cao: Luôn nâng cao năng lực bản thân, cải tiến liên tục các quá trình và dịch vụ nhằm mang đến giá trị gia tăng cho mọi nhà đầu tư