Ý nghĩa logo

VIC là ValueInvesting Company là doanh nghiệp đầu tư theo phương pháp đầu tư giá trị. Triết lý đầu tư giá trị phải hồi tụ đầy đủ các tiêu chí.

  1. Đầu tư vào doanh nghiệp có sự hiểu biết sâu sắc
  2. Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững
  3. Lãnh đão là người tuyệt vời, một con người đáng được kính trọng
  4. Giá trị mua rẻ hơn giá trị thực của doanh nghiệp đó
  5. Thời điểm mua cũng như bán một cách hợp lý

 

Ngọc Tuấn

ValueInvesting - VIC