Tài liệu chứng quyền có đảm bảo (CW)

 

Nhằm cung cấp thông tin cũng như kiến thức liên quan đến chứng quyền có đảm bảo (CW) đến quí đầu tư, tôi tổng hợp rất nhiều tài liệu muốn chia sẻ đến quí vị, rất mong điều này sẻ mang đến cho nhà đầu tư nhiều thôn tin bổ ích.

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện...

 

Ngọc Tuấn

ValueInvesting - VIC

 

Nguồn tham khảo SGDCK, KIS, SSI

Tài liệu download

Bình luận

  Góc nhìn VIC khác

  Chiến lược đầu tư 2019 theo quan điểm VIC
  Vừa qua thật vinh dự và rất vui khi tôi được tập thể công ty...
  Ở đây tôi muốn chia sẻ đến quí khách hàng ba vấn đề: Khuyến nghị...
  Để trở thành một nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp...
  Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp mới niêm yết như BHN, VOC, HVN, VSN,...
  Báo cáo cuối cùng VIC quan tâm là báo cáo lưu chuyển tiền tệ...
  Báo cáo thứ hai VIC quan tâm là Bảng cân đối kế toán...
  Rất nhiều người đã hỏi tôi như vậy và ngay cả nhiều đồng nghiệp...
  Năm 2017 Việt Nam được dự báo vẫn là điểm đến của các dòng vốn do...
  Báo cáo VIC quan tâm đầu tiên chính là Báo cáo kết quả kinh doanh...