Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Khuyến nghị VCSC

Hoạt động cốt lõi tăng trưởng tốt tạo điều kiện để tăng mức dự phòng

 1. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với giá mục tiêu mới là 25.900 đồng, tương đương với tổng mức sinh lời 13,1% do ngân hàng có thể duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận cao mặc dù rất tích cực xử lý các khoản nợ xấu trước đây.
 2. Trích lập thêm dự phòng cho dư nợ của nhóm 6 công ty trong năm 2016 và 2017 giúp xử lý số nợ này trong 2017, so với kế hoạch ban đầu là 2018.
 3. LNST 2017 dự báo tăng trưởng 22,6% nhờ tăng trưởng cho vay cao, NIM cải thiện và chi phí dự phòng cho các khoản nợ xấu trước đây sẽ giảm.
 4. LNST 2018 dự kiến tăng trưởng mạnh ở mức 55.7% do việc xử lý toàn bộ nợ xấu liên quan đến nhóm 6 công ty trong năm 2017 sẽ làm giảm mạnh chi phí dự phòng.
 5. Chúng tôi giữ quan điểm tích cực đối với các giá trị cơ bản của ngân hàng, và với P/B năm 2016 là 1,6 lần và P/B dự phóng năm 2017 là 1,4 lần, định giá hiện giờ của ngân hàng là khá hấp dẫn

Nguồn vốn lớn giúp duy trì đà tăng trưởng cho vay hiện tại trong những năm tới. ACB đã kết thúc năm 2016 với tỷ lệ CAR (an toàn vốn tối thiểu) 13,2%, mức cao nhất trong số các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi. Tỷ lệ CAR cao, cùng với việc trì hoãn áp dụng Basel II sang năm 2020, cho phép ACB duy trì tăng trưởng cho vay 21% và 19% lần lượt trong các năm 2017 và 2018. Ngoài ra, tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong năm 2018 sẽ tăng mạnh lợi nhuận giữ lại, do đó làm tăng vốn cấp 1.

Tăng trưởng cho vay cao, tỷ lệ NIM cao hơn và chi phí dự phòng thấp hơn cho các tài sản nợ xấu trước đây sẽ dẫn dắt tăng trưởng LNST 22,6% năm 2017. NIM dự kiến sẽ gia tăng 8 điểm cơ bản nhờ tăng trưởng cho vay bán lẻ và chúng tôi cho rằng lợi suất liên ngân hàng và chứng khoán đầu tư đã chạm đáy trong năm ngoái, sẽ không giảm sâu hơn trong năm 2017. Liên quan đến các tài sản có vấn đề, ACB đã xử lý được 3 nghìn tỷ đồng các tài sản có vấn đề của Nhóm 6 công ty trong năm 2016 (bao gồm cả thu hồi nợ và trích dự phòng) trong khi mục tiêu năm 2017 thấp hơn, với mức 2 nghìn tỷ đồng. Do đó, dự phòng cho nợ xấu của nhóm 6 công ty trong năm 2017 sẽ thấp hơn năm 2016.

Dự phòng bổ sung trong năm 2016 và 2017 sẽ giúp xử lý toàn bộ các khoản nợ liên quan đến Nhóm 6 công ty trong năm 2017, do đó thúc đẩy lợi nhuận năm 2018. Dư nợ của Nhóm 6 Công ty sẽ được xử lý nhanh hơn một năm so với kế hoạch ban đầu là 2018. Trong năm 2016, ngân hàng đã trích 1,1 nghìn tỷ đồng dự phòng cho các khoản nợ này, cao hơn 800 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu và dư nợ còn lại chưa được dự phòng là 1,5 nghìn tỷ đồng. ACB cũng gia tăng kế hoạch dự phòng 2017 lên thêm 200 tỷ đồng nhằm mục đích xử lý toàn bộ các khoản nợ này trong năm 2017. Tổng chi phí dự phòng do đó sẽ giảm hơn 1 nghìn tỷ đồng trong năm 2018. Do đó, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng LNST cao, đạt mức 55,7% năm 2018. 

Tài liệu download

Báo cáo ACB - VCSC [Đăng nhập để có thể tải tài liệu về máy]
Báo cao ACB- KIS [Đăng nhập để có thể tải tài liệu về máy]

Bình luận

  Phân tích công ty khác

  Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu CII...
  VJC theo đuổi mô hình kinh doanh hàng không giá rẻ có ưu thế vượt trội...
  MBS khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu C32 với mức định giá trên cơ...
  Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận thấp giai đoạn...
  Năm 2017, LNST và VCSH của VCB dự phóng đạt 9.546 tỷ đồng (+39,9% y/y) và...
  Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 12 tháng là 64.300...
  Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ...
  Tổng quan doanh nghiệp: Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia của...
  Novaland là một chủ đầu tư BĐS trong nước có uy tín, tập trung vào các...
  Hiện tượng La Nina ảnh hưởng đến giá trên thị trường phát điện...