Phân tích kỹ thuật (4)

Đồ thị tuần, DXG tăng mạnh sau giai đoan điều chỉnh kĩ thuật về vùng...
VCB đã xuất hiện tín hiệu cho thấy khả năng hình thành nhịp tăng ngắn...
FPT đang giao dịch trong kênh xu hướng tăng dài hạn với kháng cự và hỗ...
Diễn biến thị trường không có nhiều thay đổi so với tuần giao dịch...