Mở đầu

Quá trình hình thành triết lý đầu tư VIC

Luôn phát triển triết lý đầu tư của riêng mình. Triết lý ấy phản ánh tính cách, kiến thức, sở thích và hoàn cảnh sống cùa mỗi người

Triết lý đầu tư là sự giải thích về cách thức hoạt động đầu tư của thế giới xung quanh ta và là cách chúng ta hiểu được thế giới của đầu tư. Nhờ đó mà chúng ta biết được tại sao chúng ta thành công và tại sao chúng ta thất bại. Sự hiểu biết là kim chỉ nam để chúng ta lựa chọn, quyết định và hành động.

Mỗi người đầu tư thành công đều có triết lý đầu tư riêng. Đa số đều chấp nhận triết lý đầu tư của người khác, điều này là không phù hợp. Chúng ta chỉ có thể tham khảo triết lý của người khác để tạo ra triết lý kinh doanh cho riêng mình.

Vì năng lực, sở thích, tính cách, hoàn cảnh sống và kinh nghiệm mỗi người khác nhau nên triết lý cũng khác nhau. Đối với tôi, qua nhiều năm đầu tư, tôi hiểu rằng cần phải xây dựng một triết lý cho riêng mình, triết lý này phù hợp với kiến thức, kinh nghiệm , tính cách và phong cách sống của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã hình thành nên triết lý đầu tư VIC (ValueInvesting.com.vn). Qua quá trình xây dựng và thử nghiệm, hệ thống này giúp cho tôi rất tốt trong quá trình đầu tư và đồng thời nó trả lời được rất nhiều câu hỏi quan trọng như

- Tôi đã mua công ty mà tôi đã hiểu biết chưa?

- Công ty có lợi thế cạnh tranh gì so với đối thủ?

- Nhà lãnh đạo công ty như thế nào?

- Giá cả có hợp lý?

- Thời điểm mua và bán như thế nào?

Trong quá trình đầu tư nếu bạn trả lời một cách thông thạo những câu hỏi trên, tôi đảm bảo bạn sẽ biết được tại sao bạn thành công và tại sao bạn thất bại. Triết lý VIC vì vậy được hình thành

Ngọc Tuấn

ValueInvesting - VIC