Phân tích tâm lý (3)

Có NĐT thành công khi đầu tư chứng khoán ảo, nhưng khi đầu tư chứng...
Theo quan niệm chung từ trước đến nay, những rắc rối trên thị trường...
Tâm lý bầy đàn (herd mentality) là chất kích thích "doping" cho thị trường...