Hai quỹ đầu tư đăng ký mua 3,7 triệu cổ phiếu MBB

Hai giao dịch dự kiến đồng thời thực hiện từ ngày 12/11 đến ngày 11/12/2014.

Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ (VTF) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) là hai quỹ đầu tư do bà Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Chứng khoán Quân đội MBB làm Chủ tịch HĐQT.

Tại JAMBF và VTF, bà Châu đều nắm giữ 202.321 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,017%.

Từ ngày 12/11 đến ngày 11/12/2014, VTF đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu của MBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,17%; JAMBF đăng ký mua 1,7 triệu cổ phiếu MBB, tương đương tỷ lệ 0,15%. Trước khi thực hiện giao dịch, hai quỹ này đều không nắm giữ cổ phiếu MBB.

Ngày 17/11 tới đây, MBB tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014, tỷ lệ 7%.

                                                                                                                        

Theo DVO

Bình luận

  Doanh nhân khác

  Số liệu thống kê chi tiết của Vietstock về quy mô cho vay ký quỹ (margin)...
  ANZ cho rằng, lạm phát ở mức thấp sẽ tạo điều kiện để NHNN nới...
  Chủ tịch VAMC khẳng định "mua nợ không phải để cất kho" sau khi có...
  Một báo cáo của Edmond de Rothschild mới đây cho biết hiệu suất của 17...
  Mặc dù đa số ngân hàng TMCP có vốn nhà nước cũng như NHTM cổ phần...
  Hợp sức để nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng...
  Với tỷ lệ cổ tức 7%, ngân hàng Quân đội phải chi khoảng 811 tỷ...
  Kiếm tiền luôn là một nghĩa vụ không thể thoái thác, một nhu cầu lớn...
  Nếu bạn nghiêm túc về sự nghiệp của mình và muốn thành công trên con...
  Hãy chọn một thứ mà bạn giỏi, và làm tốt hơn tất cả mọi người...